CK MARKET

+420 777 037 702
info@ckmarket.cz
Vaše dovolená - naše starost
Vaše dovolená - naše starost
Vaše dovolená - naše starost
Vaše dovolená - naše starost

Všeobecné podmínky

 

Úvod

 

Cestovní agentura Chiguras, s.r.o. je autorizovaným prodejcem zájezdů, pořádaných cestovními kancelářemi - touroperátory (dále jen CK). Prodej zájezdů provádí CA na základě uzavřených obchodních smluv s CK.

Smluvní CK jsou řádně pojištěny podle právních předpisů upravujících cestovní ruch.

 

Rezervace

 

Zájemce o nabízený zájezd si ho rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře nebo telefonicky v naší kanceláři. CA si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace, která je neúplná, rozporuplná, bez uvedení správného kontaktního telefonního čísla a to aniž by odmítnutí sdělila zájemci.Rezervace není závazná.

 

Objednávka

 

Po obdržení objednávky rezervuje CA zájezd dle poptávky. V případě obsazené kapacity kontaktuje CA neprodleně zákazníka a navrhne mu alternativní možnosti jako např. jiný termín nebo jiný zájezd apod. V případě volného místa zašle CA zákazníkovi cestovní smlouvu vč. pokynů pro platbu zájezdu. Zákazník je povinen jím podepsanou cestovní smlouvu poslat CA v termínu rezervace zpět. Termíny pro platbu - tj.zálohu a doplatky ev. jednorázovou platbu jsou pro zákazníka závazné a CA nenese zodpovědnost za důsledky (jako např. storno rezervace či zájezdu ze strany CK) v případě zpoždění plateb zaviněných zákazníkem. Cestovní smlouva je závazná okamžikem podpisu.

 

Platební podmínky

 

Zákazník zaplatí za běžné zájezdy, objednané více než jeden měsíc před termínem zájezdu zpravidla 50% z plné ceny zájezdu. Nejpozději 30 dnů před termínem zájezdu doplatí zbytek plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "na poslední chvíli" a zájezdy, objednané ve lhůtě menší než kalendářní měsíc před termínem zájezdu hradí zákazník v plné ceně, jednorázově a to na účet CA nebo hotově v naší kanceláři.

 

Pokyny k zájezdu

 

Potřebné dokumenty, informace o odletu (odjezdu) obdrží klient nejdříve 7 dní před začátkem pobytu. Cestovní dokumenty (vouchery, letenky, pojištění apod.) obdrží zákazník zpravidla při odbavení na letišti od CK.

 

Storno podmínky

 

Bez storno poplatků - do okamžiku podpisu cestovní smlouvy.

Pozdější storno ze strany zákazníka podléhá storno podmínkám pořádající CK.

 

Reklamace

 

Zákazník má právo na reklamaci, která se řeší dle podmínek pořádající CK. Další informace o cestách do zahraničí najdete na www.mzv.cz.

 

 

Pravidla ochrany soukromí

 

Klíčové informace

 

Tato Pravidla ochrany soukromí jsou součástí a podléhají Všeobecným podmínkám uvedeným na těchto webových stránkách. Tato pravidla popisují jak CA Chiguras, s.r.o. chrání a používá informace, které ji předáte při používání těchto stránek. Pokud nám při použití těchto stránek poskytnete vaše údaje, použijeme je pouze takovým způsobem, který je zde popsaný a je v souladu s těmito pravidly. Aktuální verze je vždy zveřejněna na těchto stránkách.

 

Úvod

Shromažďujeme a používáme některé informace o jednotlivcích tak, abychom jim mohli nabídnout produkty a služby a některé funkce na těchto stránkách. Informace také sbíráme proto, abychom lépe pochopili, jak uživatelé používají tyto stránky a abychom jim mohli včas zobrazovat relevantní informace.

 

Jaké informace shromažďujeme?
 

Při každé registraci, přihlášení, nákupu produktu nebo služby a pokaždé, když někdo navštíví tuto stránku, shromažďujeme určité informace způsobem, který je popsán v následujících odstavcích.

 

Informace poskytnuté uživatelem:

 

Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které zadáváte při registraci, účasti na různých aktivitách na stránkách, jakou například vkládání obrázků a popisků, nahrávání videí nebo účast v diskuzích na stránkách.

 

Cookies:

 

Při návštěvě našich stránek vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ – jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity vaším prohlížečem při další návštěvě našich stránek. Trvalé soubory cookies můžete odstranit (řiďte se prosím pokyny v nápovědě vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce našich stránek nicméně nemusejí být plně funkční, pokud funkci „přijímat cookies“ vypnete.

 

Soubory protokolu:

 

Váš prohlížeč automaticky hlásí našemu serveru některé informací při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na našich stránkách nebo při jejich prohlížení naše servery zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky.
Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je například váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

 

Jak používáme tyto informace

 

Pokud nám poskytnete vaše identifikační údaje, použijeme je, abychom zajistili funkčnost stránek a poskytly vám takové funkce, které potřebujete. Jakékoliv osobní informace nebo obsah, které dobrovolně sdílíte online (v diskuzních fórech, blozích, ve vašem osobním profilu atd.) jsou veřejně přístupné a mohou být shromažďovány a použity ostatními lidmi. Jakékoliv obrázky, videa, které se rozhodnete sdílet, mohou být distribuovány po internetu a jinými médii a mohou být dostupné široké veřejnosti.

Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k nemarketingovým nebo administrativním účelům (například vás informovat o rozsáhlejších změnách na našich stránkách, nebo k poskytnutí zákaznického servisu). Používáme jak osobní údaje, tak některé neosobní údaje (například anonymní uživatelská data, soubory cookies, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích apod.) abychom mohli zlepšovat kvalitu i design poskytovaných služeb, vytvářet nové funkce a akce. Za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.

 

 

Používáme cookies a log soubory za účelem:

 

zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při další návštěvě našich stránek;

poskytování přizpůsobeného obsahu a informací a nabídek ze všech stránek spadající pod stejné IČ;

sledování našich marketingových kampaní;

sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz;

sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží;

diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení;

k přístup k vašim informacím po vaší registraci a zakoupení produktů nebo služeb.

 

Kdy zveřejňujeme získané informace

 

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi Pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.

Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.

Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Rovněž si vyhrazujeme právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které považujeme, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

 

Vaše nastavení

 

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na našich stránkách nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečí (například po vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy vašich stránek. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

 

Bezpečnost

 

Vynakládáme komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete naší společnosti, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

 

Případné dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů prosím odešlete na tuto e-mailovou adresu info@ckmarket.cz.

 

Poslední úpravy proběhly dne: 01.04.2019

 

Vytvářím objednávku...